Javni poziv za učesnike i učesnice fokus grupa u okviru projekta „ZA LAP ISTRAŽI, POTREBU ISKAŽI!“

Objavi SEC Sombor

Somborski edukativni centar upućuje JAVNI POZIV za učesnice i učesnike fokus grupa u okviru projekta„ZA LAP ISTRAŽI, POTREBU ISKAŽI! – istraživanje o potrebama mladih i kapacitetima lokalne zajednice u svrhu izrade Lokalnog akcionog plana za mlade Grada Sombora“.

fejs4

Stručnjakinje i stričnjaci angažovani na projektu će putem javnog poziva odabrati maksimalno 24 osobe i formirati tri grupe sagovornica i sagovnornika za tri jednočasovna fokus grupna intervjua koji će se održati u četvrtak 15. septembra u periodu od 9 do 16 časova u prostorijama Somborskog edukativnog centra.

Zainteresovane-i predstavnice-i javnog i civilnog sektora za doprinos istraživanju za potrebe novog Lokalnog akcionog plana za mlade Grada Sombora kroz učešće u jednočasovnoj fokus grupi, treba da se prijave putem formulara koji mogu pronaći na dnu ove stranice, do utorka 13. septembra, a u vezi prijema i dogovora oko preciznog termina fokus grupe biće kontakirane-i do kraja idućeg dana.

Struktura fokus grupa: 

I grupa sagovornika: maksimalno 8 predstavnica i predstavnika lokalnog javnog sektora (gradska uprava i ustanove koje deluju na teritoriji grada Sombora, a čija su jedna od prioritetnih ciljnih grupa mladi)

II grupa sagovornika: maksimalno 8 predstavnica i predstavnika lokalnog javnog i lokalnog civilnog sektora (maksimalno po 4 iz oba sektora)

III grupa sagovornika: maksimalno 8 predstavnica i predstavnika lokalnog civilnog sektora (udruženja mladih i za mlade sa iskustvom realizacije aktivnosti za mlade na teritoriji grada Sombora (programi, projekti, sekcije, „ad hok“ akcije…), mediji i verske zajednice)
Cilj fokus grupnih intervjua je da se ispitaju kapaciteti i spremnost lokalne zajednice da se odgovori na potrebe mladih, mišljenja i stavovi o potrebama mladih i nivo spremnosti donosilaca odluka da uključe mlade i stručnjake za rad sa mladima u procese donošenja odluka i kreiranja programa i politika od interesa za mlade, nivo otvorenosti i senzibilisanosti lokalne zajednice za mlade i sl.

Fokus grupe facilitira stručno osoblje SEC-a angažovano na projektu, isti se snima, a zatim transkribuje i analizira.

Rezultati fokus grupa davaće se u formi zaključaka na osnovu razgovora i anonimnih pojedinačnih odgovora učesnika. Isti se kasnije ukrštaju sa rezultatima anketiranja više od 300 mladih sa teritorije Grada Sombora, na osnovu čega se sačinjava izveštaj sa nizom adekvatnih preporuka mera i aktivnosti za potrebe kreiranja novog LAP za mlade Grada Sombora.

Za dodatne informacije, ne ustručavajte se da nas kontaktirate putem telefona u kancelariji 444 249.

Projektni tim SEC-a

Mediji:

Kategorije: Vesti

TRANSLATE