Završen dvomodularni trening “EduClash: Be Human, Know Your Rights”

Objavi SEC Sombor

Nakon prvog modula održanog u julu mesecu, u periodu od 12. do 15. avgusta u Somboru održan je i drugi modul nacionalnog treninga za 25 edukatorki i edukatora o ljudskim pravima – “EduClash: Be Human, Know Your Rights”.

Organizator treninga je Somborski edukativni centar u saradnji i uz finansijsku podršku Saveta Evrope. Trening su vodili Vojislava Tomić (trenerkinja Saveta Evrope) i Branislav Trudić (trener Somborskog edukativnog centra).

13987183_10210271313119723_57444352_o

Drugi, trodnevni, modul bio je posvećen edukaciji vezanoj za pripremu i sticanje veština neophodnih za realizaciju aktivnosti kojima će se multiplikovati znanja o ljudskim pravima. U toku tri dana učesnice i učesnici stekli su osnovna znanja o vođenju radionica, materijalima koje mogu koristiti u budućem radu u oblasti obrazovanja o ljudskim pravima, kao i o veštinama koje će im olakšati buduća delovanja.

U toku drugog modula trening je posetio i Đuro Blanuša iz Ministarstva omladine i sporta, koji je razgovarao sa učesnicima o delovanju Ministarstva, kao i saradnji Ministarstva i Saveta Evrope. Osim gospodina Blanušena treningu je govorio i Petar Žmak iz Građanskih inicijativa, koji je uputio učesnike u delovanja njihove organizacije u zagovaračkim aktivnostima za građansko vaspitanje, a pričao je i o mogućnostima i tipovima umrežavanja.

14037593_10210272050338153_951105409_o

Poslednji dan nacionalnog treninga bio je u znaku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja odakle se putem skajpa uključia Snežana Vuković, nacionalna koordinatorka za obrazovanje o demokratiji i ljudskim pravima. Ona je upoznala učesnike sa edukativnim resursima Saveta Evrope u Srbiji, kao i sa Poveljom Saveta Evrope o obrazovanju za demokratsko građanstvo i obrazovanju za ljudska prava.

Učesnice i učesnici, koje/i su prišle/i obuku, će u narednom periodu imati priliku da uz podršku projektnog tima u svojim lokalnim zajednicama realizuju aktivnosti u cilju edukacije о ljudskim pravima.

Kategorije: Vesti

TRANSLATE