Održana tribina “Sombore grade, šta kontaš za mlade?!“

Objavi SEC Sombor

U petak, 12. avgusta, održana je tribina “Sombore grade, šta kontaš za mlade?” u organizaciji Somborskog edukativnog centra, a povodom Međunarodnog dana mladih.

14011943_10210587818720401_278743950_n

Međunarodni dan mladih su ustanovile Ujedninjene nacije kako bi se skrenula pažnja na problem sa kojima se susreću mladi, a kako bi ova tema bila učinjena što vildljivijom, tribina je organizovana na otvorenom prostoru, na Trgu svetog Đorđa u Somboru. Tema tribine je bio dosadašnji i budući odnos lokalne samouprave prema mladima, omladinski rad, primeri dobre prakse, preporuke za unapređenje trenutnog stanja i dr.

Na tribini su govorili Ivana Volf, programska koordinatorka Nacionalne asocijacije praktičara/ki omladinskog rada – NAPOR, Petar Delić, potredsednik Krovne organizacije mladih Srbije – KOMS, Neven Ristić, predsednik Udruženja AKT iz Bezdana i Srđan Vlaškalić, izvršni direktor Somborskog edukativnog centra. Organizatori su pozivu uputili i najvišim instancama Grada Sombora, ali na žalost tribina je protekla bez prisustva predstavnika lokalne samouprave.

Pre obraćanja panelista, dodeljeni su ugovori udruženjima I neformalnim grupama mladih za projekte koji će biti finansiranu u okviru ovogodišnjeg programa “Mladi su zakon” Ministarstva omladine i sporta, a čiji je resurs centar za Zapadnobački, Južnobački i Sremski okrug Somborski edukativni centar, a u cilju afrmacije omladinskog aktivizma i samomg programa kao primera dobre prakse sprovodjenja omladinske politike.

14009802_10210587823000508_881206629_n

U uvodnom delu, Ivana Volf iz NAPOR-a, govorila je o značaju kontinuiranog omladinskog rada, neformalnog obrazovanja i procesa akreditacije organizacija za sprovođenje programa omladinskog rada. Ona je takođe istakla i važnost sistemske brige lokalnih činilaca za adekvatan lični i socijalni razvoj mladih.

Petar Delić je kroz svoje i iskustvo članica mreže KOMS, preneo svoja zapažanja o uticaju lokalnih politika na položaj mladih u jednoj lokalnoj zajednici , kao i o značaju umrežavanja organizacija i razmene iskustava.

13978327_10210587818360392_448924546_o

Srđan Vlaškalić je rekao da je aktuelni Lokalni akcioni plan za mlade koji ove godine ističe kvalitetno izrađen strateški dokument, ali da je bilo problema oko implementacije najviše zbog nedovoljne stručnosti članova komisije koja je opredeljivala sredstva po principu kvantiteta, a ne kvaliteta projekata. Vlaškalić se osvrnuo i na aktuelnu problematiku oko nepostojanja Kancelarije za mlade u novoj sistematizaciji radnih mesta lokalne samouprave, istakavši da nije bitno kako će se zvati služba grada koja će se baviti omladinskom politikom, već  njen potencijalno unapredjen kvalitet rada i značajniji doprinos razvoju omladinske politke, a samim tim i poboljšanju položaja mladih u Somboru. Po njemu bi jedna od dobrih opcija bilo osnivanje gradske ustanove za mlade u kojoj bi programe vodili stručnjaci u oblasti omladinskog rada, a još bolja, da se izdvoje veća sredstva za realizaciju projekata za unapređenje položaja mladih kao i da se uvedu posebno konkursi za ad hoc aktivnosti, a posebno za implementaciju kompleksnijih programa razvijenijih organizacija koji će imati snažniji pozitivan uticaj na razvoj lokalne  zajednice. Takođe je bitno da se vrati ukinuti konkurs za finansiranje nevladinih organizacija i da lokalna samouprava u većoj meri počne da uključuje mlade i nezavisne stručnjake iz nevladinog sektora u savetodavna tela skupštine grada i izradu strategija.

14011859_10210587823240514_1060993532_n

Neven Ristić iz Udruženja AKT iz Bezdana, osvrnuo se na odnos lokalne samouprave prema naseljenim mestima generalno, spomenuvši marginalizaciju mesnih zajednica, a samim tim i problema mladih u tim selima. On je istakao značaj udruživanja mladih u cilju aktueliuzacije tih problema i zagovaranja za izdvajanje više sredstava ulaganja resursa u rešavanje problema sa kojima se mladi u naseljenim mestima okoline Sombora danas suočavaju.

Nakon izlaganja panelista i prisutni su aktivno učestvovali u debati o načinu prevazilaženja aktuelnih problema, a na kraju je zaključeno da Sombor ima potencijala za unapređenje situacije u oblasti omladinske politike, ali uz mnogo veću zainteresovanost lokalne samouprave za navedenu problematiku i povećanu svest iste o značaju doprinosa organizacija civilnog društva razvoju lokalne zajednice i poboljšanja položaja mladih.


Mediji:

Kategorije: Vesti

TRANSLATE