EduClash: Be Human, Know Your Rights

Objavi SEC Sombor

Nacionalni trening za edukatorke i edukatore o ljudskim pravima u Somboru –

nalepnica

Somborski edukativni centar u saradnji sa Savetom Evrope upućuje poziv edukatorkama i edukatorima iz redova omladinskih radnica i radnika, aktivistkinja, aktivista, nastavnica i nastavnika iz Srbije za učešće u projektu „EduClash: Be Human, Know Your Rights“ koji finansira Savet Evrope, a u okviru kojeg će tokom jula i avgusta biti održana dva višednevna modula obuke za edukatorke i edukatore o ljudskim pravima. Učesnice i učesnici, koje/i prođu obuku, imaće priliku da u svojim lokalnim zajednicama realizuju aktivnosti u cilju edukacije о ljudskim pravima, a uz podršku projektnog tima.

Tokom prvog modula, koji će se održati od 11. do 15. jula u Somboru, učesnice i učesnici će imati priliku da steknu osnovna znanja i preispitaju svoje vrednosti i uverenja u vezi sa ljudskim pravima, da se upoznaju sa Poveljom o obrazovanju o demokratiji i ljudskim pravima čija se implementacija u Srbiji trenutno analizira, kao i da se bliže upoznaju sa pokretom “No Hate Speech” koji je pokrenut od strane Saveta Evrope, dok će drugi modul, od 12. do 15. avgusta, biti posvećen edukaciji u cilju pripreme i sticanja veština za realizaciju aktivnosti u cilju multiplikacije znanja o ljudskim pravima.

Nacionalni trening o ljudskim pravima održaće tim trenerkinja i trenera SEC-a i Saveta Evrope. Učesnice i učesnici će dobiti na raspologanje različite materijale Saveta Evrope iz oblasti edukacije za ljudska prava. Sve učesnice i svi učesnici koji uspešno završe celokupnu edukaciju dobiće sertifikate Saveta Evrope.

Za učesnice i učesnike su obezbeđeni obroci, osveženje i promo materijal, a za učesnice i učesnike van Sombora smeštaj i putni troškovi tokom dvomodularne obuke.

Telefon za dodatne informacije 025 444 249.

Prijave se vrše putem online formulara koji se nalazi na dnu ove stranice. Rok za prijave je 29. jun, a odgovor u vezi sa prijavom, prijavljeni će dobiti 1. jula.

Kategorije: Vesti

1 komentar

Suzana Lazarević Petrović · 24. juna 2016. u 17:19

I would like to enroll in this course about Human rights.

Zatvoreno za komentare.

TRANSLATE