Sale i Bane Trudić, treneri SEC-a realizuju 4. modul NAPOR obuke

Objavi SEC Sombor

Na konukrsu, koji je trajao do 5. januara 2016. godine, koji je raspisala Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR) za organizacije članice za licenciranje organizacija i trenera za sprovođenje modula za obuku omladinskih lidera (I nivo) po standardima i kurikulumu, izabrani su članovi SEC-a Aleksandar Trudić i Branislav Trudić za trenere na 4. modulu (Liderstvo i aktivizam u omladinskom radu) ispred Somborskog edukativnog centra. Tročlana komisija je zasedala i od pristiglih prijava i predloga programa za modul, izabrani su SEC i Aleksandar i Branislav kao treneri.

892262_243418339197888_8876778588725051041_o

Aleksandar Trudić

Obuka je u toku, i sledeći 2. modul, tek treba da se realizuje. Da podsetimo, predstavnici SEC-a na obuci su Ivana Damjanovic i Petar Kecman. Obuka za omladinske lidere/ke ima cilj da obuči osobe koje pružaju podršku mladima kroz različite aktivnosti i projekte u zajednici, kreirane na osnovu društvenih, ponašajnih, zdravstvenih, razvojnih i sigurnosnih potreba mladih. Osnovna svrha jeste podsticanje mladih na aktivizam, kvalitetno provođenje slobodnog vremena i informisanje mladih.

12660400_10208820622334185_1448448565_n

Branislav Trudić

Obuku za omladinske lidere/ke NAPOR sprovodi u okviru projekta „Bez muke nema nauke, bez NAPOR-nih koraka kvalitetu pomaka!“ koji finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.

Za sve naredne vesti u vezi sa obukom, bicete obavesteni.

TRANSLATE