Održana osnovna obuka za držanje radionica

Objavi SEC Sombor

U četvrtak 14. 01. 2016. u prostorijama Somborskog edukativnog centra održana je osnovna obuka za pripremanje i vođenje radionica za mlade. Obuku su vodili treneri Ivana Damjanović i Petar Kecman, a cIlj obuke je prenošenje znanja i veština, metoda i oblika radioničarskog rada.

Obuku je prošlo 6 mladih aktivista koji su imali priliku da se upoznaju sa osnovnim modelom i strukturom radionice, sa primerima radionica i aktivnosti koje mogu koristiti. U praktičnom delu obuke podeljeni ugrupe, učesnici su imali zadatak da sami kreiraju radionice, a neke od ponuđenih tema su bile reciklaža, volonterizam i zdravi stilovi života. Pripemljene su dve radionice koje su učesnici predstavljali pred grupom kako bi vežbali nastup, dok su ostali učesnici imali priliku da izraze svoje mišljenje, pitaju o ideji, i takođe su mogli da dobiju konstruktivne komentare od strane trenerskog para, kako bi unapredili svoju radionicu.

Somborski edukativni centar periodično održava obuke ovog tipa kako bi mladi imali priliku da unaprede i upotrebe svoja znanja i kapacitete.

Mediji:
Nasemesto.rs

Kategorije: Vesti

TRANSLATE