Održana obuka za pisanje predloga projekata „Mladi su zakon – Bačka, Srem i severni Banat“

Objavi SEC Sombor

U ponedeljak 27.07.2015. godine u Domu učenika srednjih škola u Somboru, završena je trodnevna obuka za pisanje i realizaciju projekata u okviru programa “Mladi su zakon – Bačka, Srem i severni Banat“ koji realizuje Somborski edukativni centar u partnerstvu sa Novosadskim humanitarnim centrom, a finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.

Više od 20 mladih predstavnika udruženja i neformalnih grupa mladih iz 5 okruga Vojvodine prošlo je sa omladinskim radnicima SEC-a Milicom Lugumerski i Srđanom Vlaškalićem sve faze projektnog ciklusa putem grupnog rada. Poslednjeg dana, mladi su pred komisijom prezentovali svoje omladinske volonterske ideje sa kojima su konkurisali na program Mladi su zakon.

11790128_10153076048453927_1225207331_o

U narednih nekoliko dana, oni će ih prilagoditi kompleksnijim obrascima za pisanje projekta u skladu sa onim što su naučili tokom obuke, a dvadesetak najboljih ideja biće finansirano ukupnim iznosom od 1.300.000 hiljada dinara.

Svečana dodela ugovora i objava konačnih rezultata zakazana je za Međunarodni dan mladih 12. avgust, a omladinski volonterski projekti mladih u cilju učešća u akcijama zaštite životne sredine, uređenju javnih prostora u kojima mladi provode slobodno vreme, organizacije aktivnosti za mlade u tim prostorima, promocije međugeneracijske saradnje, razumevanja, tolerancije i jednakih šansi za sve mlade, zdravih i bezbednih stilova života, solidarnosti i humanosti u svojoj lokalnoj sredini će se realizovati do kraja oktobra.

Fotografije možete pogledati u galeriji na našoj Facebook stranici.

Mediji:
Vesti RTV Sreće (Video)
RT Vojvodine
Sombor njuz
025 Info

TRANSLATE