Inicijativa za izmenu zakona o volontiranju – Održan sastanak u Ministarstvu rada

Objavi SEC Sombor

BEOGRAD – U sredu 08.07.2015. u prostorijama Ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja održan je sastanak povodom inicijative mreža organizacija NAPOR i KOMS za pokretanje procesa izmene i dopune Zakona o volontiranju.

Sastanku su prisustvovali predstavnici nacionalnih mreža; Srđan Vlaškalić – NAPOR (Somborski edukativni centar) i Marjan Cvetković – KOMS, kao i pojedinačnih organizacija članica Ana Pecarski – Narodni parlament, Bojana Selaković – Građanske inicijative, Bogdan Rašić – Volonterski centar Vojvodine, Jelena Ristić Beronja – Mladi istraživači Srbije, Milan Ilijin Micko – Prijatelji dece Zemun i Đurica Stankov iz AS Centra, zatim pomoćnik ministra za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Lazić, državni sekretar u Ministarstvu omladine i sporta Nenad Borovčanin i predstavnici Nacionalne asocijacije kancelarija za mlade.

Nakon argumenata za unapređenje Zakona o volontiranju koje su izneli predstavnici organizacija, dogovoreno je da se krene s procesom, čiji će prvi korak biti formiranje radne grupe koja će se baviti analizom postojećeg Zakona, a koja će nakon toga dobiti mandat za pokretanje procesa izmene i dopune ili izrade novog Zakona o volontiranju. Početak rada radne grupe najavljen je za početak septembra 2015.

Nadamo se da će ovaj proces konačno rezultirati skorim usvajanjem izmena i dopuna kojima će se adekvatno afirmisati volonterizam kao vrednost i osigurati uslovi za njegov razvoj i poboljšanje položaja volontera i volonterki u Srbiji – rekao je jedan od zagovarača za izmenu Zakona o volontiranju, Srđan Vlaškalić iz Somborskog edukativnog centra, predstavnik Nacionalne asocijacije praktičara-ki omladinskog rada – NAPOR

Kategorije: Vesti

TRANSLATE