Jaka udruženja mladih i za mlade za održiv uticaj na lokalne zajednice

Objavi SEC Sombor

Projekat “Jaka udruženja mladih i za mlade za održiv uticaj na lokalne zajednice” je prvi razvojni projekat Krovne organizacije mladih Srbije koji za cilj ima podsticanje aktivne saradnje među organizacijama članicama, osnaživanje svake od organizacija pojedinačno, ali i KOMS-a kao mreže.

Program obuke je organizovan u tri trodnevna trening modula koja su se održala u Ekološkom centru ‘Radulovački’ u Sremskim Karlovcima. Na svakom od modula Somborski edukativni centar je imao svog  predstavnika/cu.

Tema prvog modula održanog od 23. do 25. decembra 2014. je bila “Upravljanje organizacijom – Razvoj organizacione strukture, strateško planiranje, prikupljanje sredstava i upravljanje finansijama”, a SEC je predstavljala Ena Horvat.

Tema drugog modula održanog od 16. do 18. januara 2015. je bila “Aktivno učešće mladih – Mapiranje lokalnih potreba, razvoj predloga praktičnih politika, učešće mladih u procesu donošenja odluka, javno zastupanje” , a SEC je predstavljala Slađana Vlatković.

Tema trećeg modula održanog od 02. do 04. februara 2015. je bila “Mobilizacija zajednice – Pokretanje akcija, umrežavanje i razvoj partnerstava, odnosi sa javnošću, novi mediji kao sredstvo za društvene promene, akteri omladinske politike.” , a SEC je predstavljao Filip Računica.

Projekat je predvidjao i mentorsku podršku članica ka članicama u cilju razmene iskustava i podrške izradi razvojnim planovima. SEC podršku dobija od “Odreda izviđača” iz Petrovca na Mlavi, a projekat se završava konferencijom u Beogradu o perspektivama međusobne saradnje organizacija mladih i za mlade na kojoj će jedan od panelista biti Srđan Vlaškalić, izvršni direktor SEC-a.

Projekat finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.

Kategorije: Vesti

1 komentar

SEC učestvovao u projektu Krovne organizacije mladih Srbije | Somborski edukativni centar · 25. februara 2015. u 10:04

[…] U projektu je učestvovalo 25 članica KOMS-a, neke u ulozi mentorskih, a neke među kojima i SEC kao mentorisane organizacije. Mladi članovi SEC-a Filip Računica, Slađana Vlatković i Ena Horvat su imali priliku da prođu ob…. […]

Zatvoreno za komentare.

TRANSLATE