SEC-ovci učestvovali na okruglom stolu u Novom Sadu – REČNIK OMLADINSKE POLITIKE

Objavi SEC Sombor

Protekle nedelje, u 5 gradova u Srbiji, održani su okrugli stolovi u okviru 2. kruga javne rasprave o Rečniku omladinske politike. Okrugli stolovi uz prisustvo mladih i aktera omladinske politike, mahom predstavnika udruženja mladih i za mlade, kao i koordinatora kancelarija za mlade iz cele Srbije, održani su u Nišu, Zaječaru, Požegi, Beogradu I Novom Sadu.

Dokument Rečnika omladinske politike kreira se u okviru projekta „Od temelja do krova omladinske politike u Srbiji: NAPOR, KOMS i Nacionlana asocijacija KZM – zajedno za mlade“, koji sprovodi NAPOR u partnerstvu sa KOMS-om i Nacionalnom asocijacijom KZM, a uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta. Potreba za izradom sveobuhvatnog dokumenta koji će definisati različite aktere i mehanizme omladinske politike, identifikovana je na osnovu potreba u praksi, jer je primećeno da dolazi do preklapanja međusobnih uloga relevantnih aktera u omladinskoj politici, nedovoljne koordinacije aktivnosti, a time i neefikasnog korišćenja postojećih resursa, što umanjuje učinak sprovođenja strateških i akcionih dokumenata za mlade na lokalnom i nacionalnom nivou. Radna grupa koju čine predstavnici sve 3 asocijacije, kao i MOS-a Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave je u novembru prošle godine, putem okruglih stolova u Beogradu, Novom Sadu i Nišu predstavila prvi nacrt Rečnika članicama sve tri asocijacije i na taj način omogućila organizacijama mladih i za mlade, kao i kancelarijama za mlade da aktivno učestvuju u izradi ovog dokumenta.

10962134_10152706933708927_458072603_n

Nakon okruglih stolova, radna grupa je sakupila sve komentare i napravila finalnu verziju Rečnika, koja je predstavljena kroz još jedan krug javne rasprave koji je upravo završen. Pored nacrta rečnika, prisutni predstavnici sve tri asocijacije kreirali su set preporuka za saradnju aktera omladinske politike na lokalnom I nacionalnom nivou. Okruglom stolu u Novom Sadu, svojim prisustvom I preporukama doprineli su Bjanka Damjanović, Nikola Marković, Filip Računica, Predrag Topalov i Srđan Vlaškalić iz Somborskog edukativnog centra.

TRANSLATE