Reakreditacija kvaliteta omladinskog rada

Objavi SEC Sombor

Tri godine nakon što je akreditovan za primenu i unapređenje kvaliteta standarda omladinskog rada od strane Nacionalne asocijacije praktičara/ki omladinskog rada – NAPOR, Somborski edukativni centar je ušao u proces reakreditacije i to za period od prethodne tri godine. Tim povodom, u nedelju 18.01.2015. godine, SEC su posetile akreditorke NAPOR-a Biljana Rakić i Ivana Volf koje su razgovarale sa omladinskim radnicima/cama organizacije i dobile na uvid kompletnu dokumentaciju na osnovu koje su izvršile procenu nivoa razvoja organizacije po pitanju primene standarda u omladinskom radu koji se odnose na  praćenje potreba mladih u lokalnoj zajednici i njihovog ličnog i socijalnog razvoja, dobrovoljno učešće mladih, uključivanje mladih u donošenje odluka, promovisanje različitosti, međusektorsku saradnju, sigurno okruženje za mlade i sl. Nakon toga, akreditorke su obavile razgovor i sa grupom mladih aktivista/kinja i korisnika/ca programa SEC-a. Na osnovu izveštaja koji će akreditorke sačiniti nakon ove posete, organizacija će dobiti preporuke kako bi u narednom periodu radila još kvalitetnije.

Asocijacija NAPOR broji 90 organizacija članica iz Srbije i zalaže se za afirmaciju zanimanja omladinskih radnika/ca i unapređenje kvaliteta omladinskog rada. SEC osnažuje svoje ljudske resurse kako bi omladinski rad u našoj lokalnoj zajednici bio na što kvalitetnijem nivou. U protekloj godini tri člana SEC-a sertifikovana su za koordinatore/ke programa u omladinskom radu od strane NAPOR-a, dok je izvršni direktor SEC-a Srđan Vlaškalić ušao u proces validacije za dobijanje istog i postao član upravnog odbora ove mreže što je prilika za direktan doprinos poboljšanju položaja mladih i na nacionalnom nivou.

Somborski edukativni centar ima više od 100 članova/ica od kojih je više od polovine aktivno, a više od dve trećine članstva organizacije i upravnog odbora su mladi ispod 30 godina što SEC prema Zakonu o mladima svrstava u udruženja mladih.

Mediji:
Sombor.TV
Sombor Njuz

TRANSLATE