Održana diskusija i prezentacija rezultata istraživanja kvaliteta studiranja na Pedagoškom fakultetu u Somboru

Objavi SEC Sombor

Ispitivanje kvaliteta studiranja na Pedagoškom fakultetu u Somboru “Quo Vadis Bolonjo“ pružilo je zanimljive zaključke u vezi pitanja da li je tradicionalno učenje bolje od Bolonjskog nastavnog procesa.

U zaključcima ovog istraživanja koje je večeras porezentovano u Studentskom domu ‘’Dr Zoran Đinđić’’ u Somboru zaključeno je da je su studenti tradicionalne nastave bili bolje upućeni u rad drugih fakulteta u zemlji i inostranstvu, zadovoljniji su bili kvalitetom predavanja i vežbi, zadovoljniji su bili opremljenošču biblioteke i smatraju da se pripremao kvalitetniji kadar.

U Bolonjskom programu veći se značaj daje evaluaciji nastavnog rada , veći je broj nastavnih predmeta, ali su veći i troškovi studiranja.

Na osnovu ovog istraživanja radna grupa koja je vršila istraživanje donela je nekoliko preporuka, uz ogradu, da su rezultati samo polazna osnova za jedno svestranije i dublje istraživanje. Preporuka je da se pojača intezitet saradnje sa fakultetima u zemlji i inostranstvu, motivisati studente da intezivnije učestvuju u međunarodnim razmenama, uskladiti predavanja i vežbe na fakultetu, ispitati potrebe studenata Pedagoškog fakuleteta , ispitati kriterijume ocena na fakultretu, pružiti veću podršku studentima u izradi samostalnih radova, smanjiti pojedinačne i ukupne troškove studija kao i unaprediti kvalitet saradnje sa organizacijama civilnog društva.

Rezulate istraživanja možete pogledati OVDE (klik za download).

Istraživanje je realizovao Somborski edukativni centar uz finansijsku podršku Sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine.

Fotografije možete pogledati u galeriji na našoj Facebook stranici.

Izvor: RT Vojvodine

Mediji:

Studentski život
Soinfo.org

Kategorije: Vesti

TRANSLATE