Koliko vojvođanski gradovi „vole“ udruženja građana

Objavi SEC Sombor

Srđan Vlaškalić, predsednik Somborskog edukativnog centra, dao je izjavu za sajt Radio-televizije Vojvodine o odnosu Grada Sombora prema organizacijama civilnog društva. Prenosimo deo teksta preuzetog sa sajta RT Vojvodine.

Predsednik Somborskog edukativnog centra (SEC) Srđan Vlaškalić rekao je za RTV da grad Sombor godišnje raspiše više od deset različitih konkursa na koje organizacije civilnog društva (OCD) mogu da apliciraju svojim projektima i otuda, ocenjuje, i mnoštvo organizacija u gradu.

„Prema podacima Kancelarije za saradnju sa organizacijama civilnog društva (OCD) Vlade Republike Srbije, početkom godine Sombor je bio na 16. mestu među opštinama i gradovima u Srbiji po broju registrovanih udruženja kojih je tada na teritoriji grada bilo 314, ali imam utisak da je u gradu aktivno manje od 50 od kojih se na prste mogu nabrojati ona koja imaju permanentno razvijene programe i aktivnosti koji se odražavaju na poboljšanje kvaliteta života građana u lokalnoj zajednici, pokreću inicijative, javno zagovaraju i učestvuju u izradi lokalnih politika“, objasnio je Vlaškalić.

On je ocenio da od aktivnosti OCD i senzibilizacije različitih aktera lokalne samouprave zavisi da li se civilni sektor uvažava kao faktor u kreiranju politike i društvenog života.

„Tako imamo raznih primera, od onih kada su udruženja u saradnji sa lokalnom samoupravom presudno uticala na kvalitet Lokalnog akcionog plana za mlade, do onih kada se razni lokalni akcioni planovi donesu preko noći bez konsultacija sa predstavnicima civilnog sektora, a najnoviji slučaj je kreiranje Strategije lokalnog održivog razvoja grada Sombora koja se još uvek kreira, a izbegava se široka participacija zainteresovanih strana sa naglaskom na najaktivnije OCD i odugovlači sa stavljanjem nam na uvid trošenja sredstava opredeljenih za te svrhe“, istakao je predsednik SEC.

On je objasnio i da somborska lokalna samouprava praktikuje ustupanje prostorija aktivnim udruženjima i onima koji osmisle sadržaj i aktivnosti koje imaju smisla, ali i da postoji mnogo „starijih“ udruženja, čije se aktivnosti i članstvo smanjuju a, kako je ocenio, neopravdano zauzimaju veliki broj kvadrata. Dodao je i da SEC uporno insistira na rešavanju tog problema, međutim i da to ide „malo sporije“.

„Nadamo se da ćemo donosiocima odluka na kraju ipak uspeti da ukažemo na značaj i urgentnost rešavanja ovog problema s obzirom da naše besplatne programe trenutno pohađa više od 100 dece i mladih u gradu“, poručio je on.“

Ostatak teksta možete pročitati na sajtu Radio-televizije Vojvodina.

TRANSLATE