Predstavnica UN-a posetila Sombor povodom evaluacije Nacionalne strategije za mlade

Objavi SEC Sombor

U sklopu evaluacije Nacionalne strategije za mlade Republike Srbije 2009 – 2014. (NSM) koju realizuje Populacioni fond Ujedinjenih nacija, Sombor je posetila međunarodna konsultantkinja Yael Ohana i konsultantkinja za Srbiju Marija Bulat, ujedno i generalna sekretarka Krovne organizacije mladih Srbije.

Cilj posete Somboru jeste da se kroz razgovor sa donosiocima odluka, implementatorima aktivnosti i sa mladim osobama iz Sombora dođe do informacija na koji način je NSM implementirana i koliki uticaj je imala na lokalnom nivou, u ovom slučaju konkretno na teritoriju Grada Sombora kroz realizaciju Lokalnog akcionog plana za mlade.

Tokom celodnevne posete Somboru, predstavnice UN-a su se sastale sa predstavnicima lokalne samouprave, Draganom Nenadovim, gradskim većnikom zaduženim za omladinu i sport, te sa koordinatorkom Kancelarije za mlade, Zorkom Milošević. Nakon toga usledio je sastanak sa Upravnim odborom Somborskog edukativnog centra i na posletku sa mladima na sastanku koji je održan u prostorijama Studentskog doma „Dr Zoran Đinđić“.

Podsetimo da je trenutno u procesu usvajanje nove Nacionalne strategije za mlade koja će važiti od 2015. do 2025. godine, a trenutno se nacrt ovog dokumenta nalazi u proceduri javne rasprave. Nacrt strategije možete da pronađete na sajtu Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

 

Mediji:

Sombor Njuz

TRANSLATE