Postani član Somborskog omladinskog parlamenta

Objavi SEC Sombor

Centar za društveni razvoj vas poziva da učestvujete u realizaciji projekta „Somborski omladinski parlament“.

Otvaramo poziv za buduće članove Somborskog omladinskog parlamenta i to za zainteresovane pojedince i za predstavnike omladinskih, odnosno udruženja za mlade. Pravo da se prijave imaju sve mlade osobe starosti između 15 i 30 godina sa prebivalištem na teritoriji Grada Sombora. Svi zainteresovani treba da do utorka 28. oktobra, do 14 časova, popunjen APLIKACIONI FORMULAR pošalju na mejl adresu office.cedra@gmail.com. Broj mesta je ograničen te će biti prihvaćene prijave 8 pojedinaca i 7 predstavnika udruženja.

Od izabranih predstavnika očekuje sa da učestvuju na konsultativnim sastancima koji će predstojati osnivačkoj skupštini i da aktivno učestvuju u radu Parlamenta. Svi članovi Parlamenta imaće priliku i da prođu 3 treninga/obuke na kojima će moći da steknu znanja i veštine na teme koje će sami izaberati.

Somborski omladinski parlament je zamišljen kao predstavničko telo mladih i mesto za diskusiju, razmenu ideja, predlaganje mera i novih politika za unapređenje položaja mladih na teritoriji Grada Sombora. Parlament će činiti 31 predstavnik omladinskih udruženja i udruženja za mlade, članovi srednjoškolskih i studentskih parlamenata i pojedinci.

Projekat „Somborski omladinski parlament“ realizuje udruženje Centar za društveni razvoj u partnestvu sa Somborskim edukativnim centrom, a finansira Grad Sombor kroz realizaciju Lokalnog akcionog plana za mlade.

TRANSLATE