Okrugli sto – Razmatranje nacrta nacionalne strategije za mlade

Objavi SEC Sombor

6.10.2014. je u Novom Sadu, u Kulturnom centru Novog Sada, u organizaciji Ministarstva omladine i sporta, Resurs centra za Južnobački okrug – Novosadskog humanitarnog centra i Resurs centra za Zapadnobački okrug – Somborskog edukativnog centra, održan okrugli sto na kome je razmatran prvi radni Nacrt Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine.

Kako bi se omogućilo uključivanje što šire javnosti u navedeni proces, Ministarstvo omladine i sporta u saradnji sa Resurs centrima programa MLADI SU ZAKON, tokom oktobra, organizuje niz okruglih stolova na kojima će biti razmatran prvi radni Nacrt nove strategije.

Okruglom stolu u Novom Sadu je prisustvovalo 86 predstavnika lokalnih vlasti, udruženja, đačkih parlamenata, kancelarija za mlade, studentskih organizacija, privrednih subjekata, medija, stručne javnosti, mladih uzrasta od 15 do 30 godina iz Južnobačkog i Zapadnobačkog okruga, kao i državni sekretar za omladinu Nenad Borovčanin, Zorica Labudović šefica odseka za saradnju sa kancelarijama za mlade i udruženjima u Ministarstvu omladine i sporta, Srđan Vlaškalić ispred Somborskog edukatinog centra i Dobrila Pejin, kao predstavnica Novosadskog humanitarnog centra.

S obzirom na to da postojeća Nacionalna strategija za mlade („Sl. glasnik RS”, br. 55/08) i Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period od 2009. do 2014. godine („Sl. glasnik RS“, br. 7/09) ističu krajem 2014. godine, kao i na to da je odredbama Zakona o mladima („Sl. glasnik RS”, broj 50/11) predviđeno da se strategija za mlade donosi na deset godina Ministarstvo omladine i sporta u maju 2014. godine započelo je proces izrade nove strategije i akcionog plana. Za potrebe izrade strategije Vlada RS je u julu formirala i Radnu grupu za izradu Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje („Sl. glasnik RS“, br. 81/2014) koja će izraditi prvi radni nacrt nove strategije i akcionog plana. Prema planu izrade za oktobar 2014. godine planirano je održavanje niza okruglih stolova širom Srbije kako bi u sam proces bili uključeni svi relevantni akteri omladinske politike.

Nacrt nove strategije možete preuzeti na linku http://www.mos.gov.rs/mladisuzakon/index.php/2013-10-03-13-36-17/627-predstavljanje-radnog-nacrta-nacionalne-strategije-za-mlade-2015-2025

Fotografije možete pogledati u galeriji na našoj Facebook stranici.

Mediji:


1 komentar

EKOmladi, EKOfest, EKOaktivisti-sve u EKO znaku! | Nauči me da učim i zavolim biologiju · 13. oktobra 2014. u 13:16

[…] Ceo nacrt srategije i deo o zaštiti životne sredine možee pročitati na: Nacionalna strategija za mlade-okrugli sto u Novom Sadu […]

Zatvoreno za komentare.

TRANSLATE