SEC se priključuje koaliciji AidWatch Srbija

Objavi SEC Sombor

Od 24-27. septembra u Leskovcu je održan drugi aidwatch seminar namenjen  izgradnji kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivnije angažovanje u oblastima planiranja i praćenja delotvornosti i transparentnosti razvojne (donatorske) pomoći.

Seminar je namenjen menadžerima organizacija koje su aktivne na polju javnog zagovaranja, u borbi protiv korupcije i promociji transparentnosti, a koje su zainteresovane da se aktivnije angažuju na problematici u vezi sa načinom planiranja, strukturom i mehanizmima isporuke, kao i delotvornošću i uticajem razvojne pomoći koja se isporučuje građanima Srbije.

Učesnici su od predavača i radioničara iz Makedonije i Slovenije saznali kako su nastale i kako rade nacionalne aidwatch platforme pomenutih zemalja, na koji način obavljaju monitoring razvojne pomoći u svojim zemljama, odnosno na koji način izrađuju godišnje izveštaje u kojima se analizira efikasnost ovih razvojnih programa. Takođe, učesnici seminara su imali priliku da čuju više o analizi planiranja i implementacije sredstava iz IPA fondova u Makedoniji, kao i o zloupotrebama sredstava Evropske Komisije dodeljenih makedonskim organizacijama u okviru programa „Mladi u Akciji“.

Seminar je organizovao “Narodni parlemant” iz Leskovca, a ispred Somborskog edukativnog centra učestvovao je Srđan Vlaškalić, dok je Dragan Nikodijević bio učesnik prvog seminara održanog u aprilu.

Na nivou Upravnog odbora SEC-a doneta je odluka da se organizacija priključi neformalnoj koaliciji organizacija “AidWatch Srbija”.

Fotografije možete pogledati u galeriji na našoj Facebook stranici.

Mediji:

TRANSLATE