Upitnik o potrebama dece u Somboru – „Pitaj me, planiraj za mene! „

Objavi SEC Sombor

Somborski edukativni centar u saradnji sa “Global Network of Religions for Children (GNRC)” uz podršku Arigatou Internešnala, sprovodi istraživanje o potrebama dece za neformalno obrazovnim aktivnostima u Somboru, pod nazivom „Pitaj me, planiraj za mene!“ u okviru koje je subotu 26. jula, 2014. u periodu od 19 do 20.30 časova prostorijama SEC-a održana focus sa grupom dece od 4 do 14 godina (izveštaj i fotografije).

Kako nastavak istraživanja obuhvatita još minimum 50 ispitanika; roditelja, medija, predstavnika javnog i civilnog sektora (lokalna samouprava, institucije, udruženja, sportski klubovi, verske zajednice…) molimo vas da date svoj doprinos tako što ćete odvojiti nekoliko minuta i popuniti odgovarajući upitnik (u skladu sa jednom od tri grupe ispitanika kojoj pripadate).

Upitnik za institucije
Upitnik za organizacije i medije
Upitnik za roditelje

Popunjen upitnik je potrebno poslati na mejl soeducentar@yahoo.com ili poštom na našu adresu Staparski put 16, najkasnije u petak 18. septembra, 2014, do 12h.

Vaši odgovori će biti korišćeni samo za potrebe istraživanja te neće biti prezentovani pojedinačno već kao deo statistike.
Ciljevi istraživanja:

  • mapiranje relevatnih aktivnosti koja su neophodna deci i njihovim roditeljima, kao i važnim donosiocima odluka i realizatorima istih,
  • ispitivanje potreba dece za pripremu, kreiranje i razvoj programa i aktivnosti koja se tiču njih, igre i obrazovanja.
  • javno zagovaranje za izradu jedinstvenog Lokalnog Akcionog plana za decu na nivou Grada Sombora.

Somborski edukativni centar za 22. septembar, planira prezentaciju rezultata istraživanja i tribinu na kojoj će zainteresovane strane i šire građanstvo moći dati dodatne preporuke u vezi inicijative za donošenje strateškog dokumenta za decu na nivou lokalne zajednice.

O tačnom vremenu i mestu održavanja prezentacije ćete biti blagovremeno obavešteni.

Zaključci istraživanja treba da pomognu u kreiranju LAP-a za decu koji će na dugoročnom (minimum trogodišnjem) nivou pomoći sistemskom razvoju dece i aktivnosti za decu u Somboru.

Hvala Vam što zajedno brinemo o budućnosti našeg grada!

Srđan Vlaškalić – predsednik Somborskog edukativnog centra
Aleksandar Trudić – metodolog istraživanja

TRANSLATE