SEC započinje reakreditaciju kvaliteta omladinskog rada

Objavi SEC Sombor

Krajem prethodne nedelje u prostorijama Ekološkog centra u Sremskim Karlovcima održan je trening za 31 organizaciju članicu NAPOR za primenu standarda za osiguranje kvaliteta programa omladinskog rada, sa fokusom na uključivanje marginalizovanih grupa mladih.

Sastanak je održan u okviru projekta “Udruženja mladih i za mlade u borbi protiv diskriminacije” koji Centar za omladinski rad sprovodi u partnerstvu sa NAPOR i Evro-atlanskom inicijativom – EAI, a uz podršku Delegacije Evropske Unije u Republici Srbiji i Ministarstva omladine i sporta.

Tokom obuke učesnici/ce su detaljno upoznati sa standardima i kreirane su preporuke za unapređenje svih standarda u svrhu uključivanja marginalizovanih grupa. Dogovorene su buduće aktivnosti organizacija kako bi se unapredio kvalitet programa u omladinskom radu.

Somborski edukativni centar je jedina organizacija sa teritorije Zapadnobačkog okruga koja je krenula u proces reakreditacije za primenu i unapređenje standarda kvaliteta omladinskog rada.

Sastanku/obuci ispred Somborskog edukativnog centra je prisustvovao predsednik organizacije Srđan Vlaškalić koji je ujedno potpisao ugovor sa NAPOR-om o početku procesa reakreditacije.

– S obzirom da akreditacija koju smo dobili 2012. godine traje 2 godine, odlučili smo da se iskoristimo priliku i izvršimo reakreditaciju naših programa omladinskog rada. Smatramo da je ovaj proces važan utoliko što kroz isti vršimo procenu napretka i razvoja organizacije u smislu unapređenja kvaliteta rada sa mladima u lokalnoj zajednici – rekao je Srđan Vlaškalić.

 

Fotografije možete pogledati u galeriji na našoj Facebook stranici.

Mediji:
RTV Sreće
So info

TRANSLATE