Započeto istraživanje o potrebama dece u Somboru

Objavi SEC Sombor

U subotu 26. jula, fokus radionicom sa grupom dece različitog uzrasta, Somborski edukativni centar je u saradnji sa “Global Network of Religions for Children (GNRC)” i uz finansijsku podršku Arigatou Internešnala, započeo istraživanje o potrebama dece za neformalno obrazovnim aktivnostima u Somboru, pod nazivom  “Pitaj me, planiraj za mene!”

Radionica je održana u letnjoj učionici SEC-a, a vodili su je Aleksandar Trudić – metodolog istraživanja iAnđelka Vlaškalić – koordinatorka programa za decu u SEC-u. Tokom radionice deca su imala priliku da iznesu svoje predloge o tome na koji način žele da provode slobodno vreme i šta bi želela da se za njih u gradu organizuje.

Nastavak istraživanja koje ujedno predstavlja i kampanju javnog zagovaranja SEC-a za izradu i usvajanje Lokalnog akcionog plana za decu, obuhvatiće ispitanike iz redova roditelja, predstavnika javnog i civilnog sektora (lokalna samouprava, institucije, udruženja, sportski klubovi, verske zajednice…).                              

Zaključci i preporuke istraživanja treba da pomognu kreiranje strateškog dokumenta koji bi na dugoročnom (minimum trogodišnjem) nivou doprineo sistemskom razvoju dece i aktivnosti za decu u Somboru i po uzoru na Lokalni akcioni plan za mlade Grada Sombora poslužio kao primer dobre prakse i drugim lokalnim zajednicama u Srbiji.

Fotografije možete pogledati u galeriji na našoj Facebook stranici.

Mediji:
Somborske novine
RTV Sreće
Soinfo.org
Sombor njuz

TRANSLATE