Конкурс за омладинске волонтерске пројекте – “МЛАДИ СУ ЗАКОН 2018 – Западна Војводина”

Objavi Ružica Rakinić

 Датум: 21. септембар 2018. године

Ресурс центар за Западнобачки, Јужнобачки и Сремски округ, Сомборски едукативни центар, у сарадњи са Бечејским удружењем младих и Европским едукативним центром и уз финансијску подршку Министарства омладине и спорта, у оквиру програма МЛАДИ СУ ЗАКОН расписује

КОНКУРС

за финансирање

ОМЛАДИНСКИХ ВОЛОНТЕРСКИХ ПРОЈЕКАТА

У ЦИЉУ ПОДСТИЦАЊА АКТИВИЗМА И ВОЛОНТИРАЊА МЛАДИХ

___________________________________________________________________________

 logo-mladi-su-zakon

Ако сте креативни, храбри, хуманиако желите да омогућите квалитетнији живот вршњацима, младима, али и другим суграђанима у својој локалној заједници и имате између 15 и 30 година, учествујте у програму МЛАДИ СУ ЗАКОН који се реализује девету годину заредом у циљу подстицања активизма и волонтирања младих широм Србије!

mos dole

ТЕМЕ КОНКУРСА:

Конкурс је намењен вама, креативним младим људима, који кроз активно учешће и волонтерско ангажовање желите да у својој локалној средини:

 • Учествујете у уређењу јавних простора у којима млади проводе слободно време или других простора од јавног интереса и/или организујете активности за локалну заједницу, а нарочито за младе у тим просторима.
 • Учествујете у акцијама заштите животне средине (нпр. кампање за скретање пажње на уочени проблем, промотивне акције чишћења и уређења јавних површина, едукације о заштити животне средине…).
 • Промовишете међугенерацијску сарадњу (активности које организујете могу да укључе и млађе, односно старије од вас, нпр. радионице са предшколцима…).
 • Промовишете разумевање, толеранцију и једнаке шансе за све младе (нека ваше активности буду отворене за све, укључите младе из различитих мањинских и етничких група, младе са тешкоћама у развоју…).
 • Промовишете здраве и безбедне стилове живота (нпр. активности у природи, кампање о репродуктивном здрављу, о безбедности на интернету, едукативне радионице о превенцији вршњачког насиља и слично…).
 • Организујете ИКТ едукацију (ИКТ – информационе и комуникационе технологије, тј. активности усмерене ка вашим вршњацима, старијима…).
 • Промовишете солидарност и хуманост (према социјално угроженим групама, особама са инвалидитетом, мигрантима и другим угроженим групама).

 

ШТА СУ ОМЛАДИНСКИ ВОЛОНТЕРСКИ ПРОЈЕКТИ (ОВП)?

Под омладинским волонтерским пројектима се подразумевају краткорочне волонтерске активности које доприносе позитивним променама у локалној заједници и које пружају одговор на проблеме и потребе друштва, а које реализују млади узраста 15 до 30 година. Активности у ОВП су отворене за све младе људе без обзира на порекло, пол, националност или другу особеност, непрофитне су и у складу са Законом о младима и Националном стратегијом за младе.

 

КО МОЖЕ ДА СЕ ПРИЈАВИ?

На конкурс се могу пријавити удружења младих [1] и неформалне омладинске групе састављене од најмање пет чланова, као што су ђачки или студентски парламенти, разне омладинске секције и друге групе младих са територије Западнобачког, Јужнобачког и Сремског округа. Неформалне омладинске групе морају имати минимум једну пунолетну особу.

 

ИЗНОС СРЕДСТАВА, ВРЕМЕ ПРИМЕНЕ И ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА

Предложени омладински волонтерски пројекти би требало да буду спроведени у периоду од 29. октобра до 27. децембра 2018. године.

Вредност једног омладинског волонтерског пројекта може износити између 30.000,00 и 100.000,00 динара.

Још неколико важних напомена за вас:

 • Организатор конкурса задржава право да новчани износ средстава потребних за реализацију пројеката кроз преговоре са подносиоцем обрасца за писање предлога омладинског пројекта умањи, уколико процени да је предложени износ средстава непотребан за њихову реализацију.
 • Прихватљиви трошкови су сви они трошкови који су неопходни за примену омладинских волонтерских пројеката и директно доприносе остваривању планираних резултата.
 • Трошкови који неће бити финансирани из буџета пројекта су: хонорари учесника, куповина техничке опреме, куповина или штампање промотивних материјала којима се нарушава здравље или се промовише неприхватљив стил живота.

 

ВРЕДНОВАЊЕ ОМЛАДИНСКИХ ВОЛОНТЕРСКИХ ПРОЈЕКАТА

 • Јавни интерес омладинског волонтерског пројекта (тачка 2.1. обрасца) – максимално 10 бодова од 100
 • Број младих укључених у омладински волонтерски пројекат (тачка 2.2. обрасца) – максимално 20 бодова од 100
 • Остваривост омладинског волонтерског пројекта (тачка 2.3. обрасца) – максимално 20 бодова од 100
 • Могућност финансирања (тачка 3 обрасца) – максимално 10 бодова од 100
 • Очекивани резултати, утицај на циљну групу, иновативност и одрживост омладинског  волонтерског пројекта  (тачка 4 обрасца) – максимално 40 бодова од 100

 

KAKO ДА СЕ ПРИЈАВИТЕ?

Пошаљите попуњен ОБРАЗАЦ за писање предлога идеје омладинског волонтерског пројекта до 04. октобра 2018. године на еmail: secmladisuzakon@gmail.com или поштом на следећу адресу: Стапарски пут 16, 25000 Сомбор,са назнаком: „МЛАДИ СУ ЗАКОН – пријава на конкурс“.

Уколико ваш предлог пројектне идеје прође административну проверу и буде позитивно оцењен од стране Комисије, улазите у наредну фазу која подразумева развијање пројектне идеје у коначан предлог омладинског волонтерског пројекта. Ту вам ресурс центар помаже тако што ће вам пружити менторску подршку да унапредите пројектну идеју и развијете коначан предлог пројекта који шаљете ресурс центру најкасније до 25. октобра 2018. године.

 

КОНАЧАН ОДАБИР ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ

Након достављања коначног предлога пројекта, комисија коју формира Ресурс центар за Западнобачки, Јужнобачки и Сремски округ одабраће најмање 8 омладинских волонтерских пројеката који ће бити финансирани у Западнобачком, Јужнобачком и Сремском округу.

Коначни резултати конкурса, односно предлози ОВП који ће бити финансирани биће објављени до 29. октобра 2018. године.

Све учеснике конкурса Ресурс центар за Западнобачки, Јужнобачки и Сремски округ ће обавестити о резултатима, а листа удружења младих и неформалних омладинских група чији ће омладински волонтерски пројекти бити финансирани биће објављена на сајту Ресурс центра www.sec.org.rs, затим на сајту Министарства омладине и спорта www.mos.gov.rs, омладинском порталу www.mladisuzakon.rs, као и сајту Националног програма волонтирања младих www.kampovi.mis.org.rs.

Свим одабраним удружењима младих и неформалним омладинским волонтерским групама биће обезбеђена техничко-стручна и финансијска подршка од стране Ресурс центра за Западнобачки, Јужнобачки и Сремски округ.

 

[1] Удружење младих мора бити уписано у Јединствену евиденцију Министарства омладине и спорта Републике Србије

 

 

Преузимање:

Образац за писање предлога идеје омладинског волонтерског пројекта

 

Додатне информације и подршка:

025 444 249

secmladisuzakon@gmail.com

 

 

Mediji:

MojBecej.rs

Bečejsko udruženje mladih

soinfo

youth.rs

Kategorije: Vesti

1 komentar

OTVOREN KONKURS ZA PODRŠKU LOKALNIH VOLONTERSKIH INICIJATIVA MLADIH AKTIVISTA – OMLADINSKI VOLONTERSKI PROJEKTI KROZ PROGRAM MLADI SU ZAKON > ROK: 4. OKTOBAR 2018. | [ youth.rs ] · 22. septembra 2018. u 07:19

[…] Zapadnobački, Južnobački i Sremski okrug – Somborski edukativni centar, Sombor 2. Srednjebanatski, Severnobački i Severnobanatski okrug – Centar za razvoj demokratskog […]

Zatvoreno za komentare.

TRANSLATE