POZIV ZA PODRŠKU INICIJATIVI “GRAĐANI SOMBORA U AKCIJI ZA PREVENCIJU NASILJA NAD DECOM”

Poštovani  sugrađani, pozivamo vas da svojim  potpisom podržite našu inicijativu za koju verujemo da može doprineti smanjenju nasilja nad decom u Somboru.

 

2x4

Cilj inicijative je da utičemo na odbornike Skupštine Grada Sombora da do kraja septembra 2018. godine usvoje dopunu akcionog plana Strategije razvoja socijalne zaštite koja će sadržati preventivne mere i aktivnosti u oblasti zaštite dece od nasilja koje će sprovoditi organizacije civilnog društva u saradnji sa nadležnim institucijama/ustanovama i da se u budžetu  Grada Sombora za 2019. godinu opredeli minimum 1.500.000,00 dinara sa konta 481 za budžetsku liniju namenjenu finansiranju projekata organizacija civilnog društva kojima će se sprovoditi mere i aktivnosti definisane delom akcionog plana Strategije razvoja socijalne zaštite koji se odnosi na prevenciju nasilja nad decom.

——————————————————————————————————

OBRAZLOŽENJE:

Grad Sombor, iako je lider u Srbiji među gradovima po kvalitetu politika za zaštitu dece od nasilja i dalje je suočen sa ovim problemom.

Prema izveštaju Centra za socijalni rad u Somboru tokom 2016. godine evidentirano je više od 70 slučajeva nasilja nad decom.

Nasilje nad detetom osim povreda, fizičkog bola i trauma, drastično utiče na njegov psihosocijalni razvoj i povećava rizik od brojnih neuroloških smetnji.

Nadležne institucije i ustanove za rešavanje ovog problema u našoj lokalnoj zajednici su Centar za socijalni rad Sombor, Policijska uprava Sombor, Tužilaštvo i dr. i one se u skladu sa svojim kapacitetima bave ovom problematikom, ali neophodna je značajnija podrška  šire lokalne zajednice, građana i udruženja koja bi svojim resursima takođe mogla da doprinesu. Jedan od načina je realizacija primarnih preventivnih programa, međutim problem je nedostatak plana i opredeljenih sredstava za realizaciju istih.

Aktuelna Strategija razvoja socijalne zaštite Grada Sombora ne sadrži mere i aktivnosti za primarnu prevenciju nasilja nad decom. Iako Grad Sombor za socijalnu zaštitu na godišnjem nivou izdvaja više od 100.000.000 dinara, trošenje tih sredstava nije usklađeno sa merama iz Strategije, a na gradskim konkursima za sochumanitarne programe udruženja (2.300.000 dinara) i programe za decu (1.000.000 dinara) zanemarljivo mali broj projekata ima komponentu primarne prevencije nasilja nad decom.

Tokom dosadašnjeg rada sa decom bili smo u situaciji da reagujemo na različite vrste nasilja nad decom koja žive u našem gradu, kao što su gašenje cigareta na telu trogodišnje devojčice od strane majke, učestalo fizičko maltretiranje dečaka od strane oca koji je bio u alkoholisanom stanju, dečak mlađeg školskog uzrasta kojeg vršnjaci fizički maltretiraju svakog dana posle velikog odmora itd.

Verujemo da smanjenju svih oblika nasilja nad decom u našem gradu značajno može doprineti povećanje kvaliteta i broja programa primarne prevencije i aktivnosti koje bi zajednički sprovodile organizacije civilnog društva u saradnji sa nadležnim ustanovama.

———————————————————————————————————-

Podršku inicijativi mogu dati svi punoletni građani sa prebivalištem na teritoriji Grada Sombora.
Potpisivanje podrške inicijativi “Građani Sombora u akciji za prevenciju nasilja nad decom” moguće je svakodnevno u periodu od 9 do 17 časova u prostorijama Somborskog edukativnog centra na Staparskom putu br. 16, kao i putem online formulara koji se nalazi u prilogu.

Somborski edukativni centar

19. novembar, 2017.

Mediji:

Radio Požega

Podelite vest sa svojim prijateljima Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone
Categories: Uncategorized

Leave a Reply

Translate »